Pruszkowski Klub Wodniaków PTTK "Cirrus"

-kontakt
 

klub@cirrus.org.pl

ADRES EMAIL

ul. M. Reja 31, 05-820 Piastów

ADRES KORESPONDENCYJNY

Numer Konta
Pruszkowski Klub Wodniaków PTTK Cirrus
70 1750 0012 0000 0000 3375 5813
Składki i Opłaty Klubowe

Wysokość składek klubowych i PTTK za rok 2020 uległa zmianie. Koszt składek wynosi:

 

125 zł – składka normalna
90 zł – składka ulgowa ( uczniowie i studenci do 26 lat)
100  – składka ulgowa (dla rencistów i bezrobotnych)
70 zł – składka ulgowa (dla emerytów)

50 zł – wpisowe do klubu obowiązujące nowych członków.  Z wpisowego zwolnione są osoby uczące się, nieprzekraczające 26-go roku życia.

15 zł – wpisowe do PTTK (zawiera opłatę za legitymację PTTK)

Formularz kontaktowy